Bachelor i bevegelige bilder — 2018

Opptaksprosedyre for toårig fagskoleutdanning i film/kunst og BA i Bevegelige bilder

Opptak til studiene ved Nordland kunst- og filmfagskole skjer på grunnlag av beståtte opptaksprøver og generell studiekompetanse. Det kan gjøres unntak fra krav om generell studiekompetanse dersom søkeren kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner eller oppfyller kravene om realkompetanse.

Fra og med høsten 2017 har Nordland kunst- og filmfagskole drevet fagskoleutdanning i film og kunst parallelt med en BA i bevegelige bilder. Studenter som tas opp på fagskolestudiet vil innpasses til bachelorprogrammet.

Opptaksprøven ved skolen er todelte og det vil legges vekt på søkerens

  • Motivasjon
  • Selvstendighet
  • Kunstnerisk potensiale
  • Refleksjonsevne

Første del av opptaksprøven består av selvstendig utførte arbeider. Et utvalg av søkerne går så videre til en praktisk opptaksprøve som skal gjennomføres innen et personlig intervju. Opptakskomiteen gjennomfører dette arbeidet i juni måned.

Meny
Husk søknadsfrist 15 april!