Fra filmen "Urth" av Ben Rivers

«Fra fiksjon til virkelighet» består av tre kvelder med foredrag og filmvisninger hvor temaet er «Tror vi på fremtiden»? Arrangementet er et samarbeid mellom LIAF og Nordland kunst-og filmfagskole og foregår i den gamle Trevarefabrikken i Henningsvær.

Tema for årets LIAF er «I Taste The Future», hvor det er et ønske om å spekulere rundt fremtiden til Lofoten og havområdene omkring øygruppen. Årets kunstfestival bruker science fiction som modell for å tenke fjerne fremtidsscenarier, og retter blikket 150 år fremover i tid. I programmet «Tror vi på fremtiden»? blir det vist filmer knyttet opp til temaet, hvor det i etterkant åpnes opp for diskusjon. Programmet er kuratert av Marin Håskjold, Anette Gellein, Hamid Waheed, Julie Anett Spangebu, David Krøyer og Alexander Brucki, alle med tilknytning til Nordland kunst- og filmfagskole.

I en tid der globale problemstillinger preger både samtiden og fremtiden rettes søkelyset i dette arrangementet mot fiksjonen, vitenskapen, myten og det lokale for å utfordre etablerte idéer om virkelighetens fremtid. Julie Spangebu ser det som naturlig at de som bofaste studenter i Lofoten stiller seg spørsmålet om de tror på fremtiden, eller rett og slett om fremtiden tror på oss.

Arrangementet er fordelt over tre kvelder i september, alle med ulik tilnærming til temaet og filmer knyttet opp til dette. Valg av filmer har i følge Spangebu sitt utspring i egen research, gjennom bekjente og via kurs og workshops holdt på kunst- og filmfagskolen. Her dukker det ofte opp navn på kunstnere og filmskapere som jobber innen ulik tematikk, og da har det vært viktig å se hvordan de ulike filmene berører sideprogrammet tematisk, samt hvordan de kommuniserer med hverandre idet de blir vist samme kveld. Ut fra dette har gruppen kuratert tre separate program som består av introduksjoner, filmer og en invitasjon til en uformell samtale etter visning.

Den første kvelden omhandlet fortellinger der den fiktive verdenen grenser mot den virkelige. Der ble det vist to filmer, «Deep Weather» (Ursula Biemann, 2013) (9 min) og «Thank You For The Rain» (Julie Dahr & Kisilu Musya, 2017) (88 min). Lørdag 16. september har tema myter, forskning og fortellinger om naturen. Gruppen har invitert SALT til å introdusere kvelden, deretter skal det vises seks kortfilmer. Den siste kvelden ønsker de å diskutere og peke på utfordringer med fremtiden i Lofoten og i nord.

  • Lørdag 9. september, 18:00 Fra fiksjon til virkelighet / From Fiction to Reality
  • Lørdag 16. september, 18:00 Myter, forskning og fortellinger om Naturen / Myths, Research and Stories About Nature
  • Lørdag 23. september, 18:00 Å bo i nord, å skape i nord / To Live in the North, To Create in the North