Om skolen

Nordland kunst- og filmhøyskole tilbyr en Bachelor-utdannelse innen Bevegelige bilder.

I motsetning til tradisjonelle filmutdannelser der studentene blir utdannet til en spesifikk rolle (som regi, klipper, produsent etc) har studiet fokus på studentenes individuelle praksis med et klart mål om at de skal kunne stå som selvstendige filmskapere etter endt utdannelse. Samtidig legger studiet vekt på å utforske metoder for kollektiv tenkning og praksis innenfor et felt som er i rivende utvikling, både teknologisk og innholdsmessig.

Samfunnet vi lever i blir stadig mer mediert, og ved Nordland kunst- og filmhøyskole legges det vekt på å diskutere og forholde seg til denne medieringen. Gjennom utdanningen skal studentene delta i ulike samarbeidsprosesser som ansvarliggjør dem i forhold til etiske, kunstneriske og politiske problemstillinger i produksjon av bevegelige bilder som individ i forhold til et kollektiv.

Utdannelsen i bevegelige bilder krysser film og billedkunst for å utvide og utfordre begge felt. Kunstnere, filmskapere og teoretikere fra Norden og hele verden besøker skolen for å undervise og holde workshops om innhold, former, teorier, metoder og prosesser fra begge fagområder.

NKFS skal være i kontinuerlig utvikling, i samspill med feltet vi agerer i. Skolen skal være et møtested, og skal gjennom nytenkning og praksis utfordre status quo.

Nordland kunst- og filmhøyskoles plassering i et ikke-urbant område, er unikt i norsk og internasjonal sammenheng. Dette er en viktig del av skolens identitet og selvforståelse.

 

Stedet

Nordland kunst- og filmhøyskole ligger i Kabelvåg i Lofoten som er det eldste – og tidligere også det største – fiskeværet i Lofoten. I dag har Kabelvåg ca 1700 innbyggere.

Skolens plassering i Lofoten og i Barentsregionen er et viktig utgangspunkt for skolens undervisning og forskning.

De utfordringer og forandringer som regionen nå gjennomgår, med tanke på klima, utvinning av georesursser, olje, havbruk, fiskeri, nye nasjonale grenser og fraktruter, gjør området interessant for nye perspektiver på fremtidens verdensorden. Dermed er postkoloniale, feministiske og biopolitiske diskurser sentrale i utdannelsen.

Skolen og studentene skal være aktører og ressurser for det omgivende samfunnet og omvendt.

BACHELOR I BEVEGELIGE BILDER

 

 

Om utdannelsen

NKFS er for studenter som har lyst, initiativ og vilje til å skape og påvirke verden gjennom bevegelige bilder.

Som student vil du bruke tid på å utforske og diskutere bildene som omgir oss – også de som du og dine medstudenter selv produserer. Du forventes at ta aktivt del i livet på skolen og stedet, og i å lære både individuelt og kollektivt.

Nordland kunst- og filmhøyskoles pedagogikk tar utgangspunkt i studentene som individer knyttet sammen i et kollektiv av faglig interesse og ønske om praksis.

Undervisningen tar utgangspunkt i studentenes eget arbeid: Skolen dikterer ikke hva du skal gjøre, det skal du komme med. Hos oss bruker studentene tid på å finne og utvikle sin egen stemme gjennom eksperimentering og refleksjon. De finner selv sin arbeidsmetode og uttrykksform. Vi utdanner selvstendige filmskapere som får en kreativ og kritisk forståelse av bevegelige bilder.

Eksperimentet er alt: Motet til faktisk å feile, og lære av dette.

Studentene jobber innenfor mange genrer og formater; dokumentar, fiksjon, installasjon og diverse hybride former, både for kinovisning og utstilling. 

Vi legger vekt på de mulighetene ny teknologi gir med tanke på produksjon og distribusjon.

Undervisningen ved studiet streber etter å understøtte og hjelpe den enkelte student med å gjenkjenne og artikulere egne arbeidsprosesser, med å utvikle disse, og med å forstå hva de betyr for et ferdig uttrykk.

Utover eget arbeid er teori, analyse og historie derfor også viktige bestanddeler i utviklingen av forståelsen av egne arbeidsprosesser og språk.

Undervisningen er bygget opp av delemner som:

  • tematiske kurs(workshops/masterclass)
  • tekniske kurs
  • eget arbeid
  • veiledning
  • skrivepraksis
  • gruppekritikk 
  • visnings- og publiseringspraksis

 

Gjestelærere

Gjestelærerne som kommer til skolen er aktive kunstnere/utøvere innenfor film og billedkunst og utgjør en bred og solid fagkompetanse som dekker et stort felt. Det legges opp til høy lærertetthet og programmet preges av tett kontakt mellom studenter og lærere og studentene imellom.

Blant skolens gjestelærere finner man:

Johan Grimonprez
Joshua Oppenheimer
Anna Odell
Fijona Jonuzi
Eline Mugaas
Marte Vold

Fia-Stina Sandlund
Leander Djønne
Wenche Mülheisen
Mariken Halle
Magnus Mork
Alexander Rishaug

Camille Norment
Mike Sperlinger
Susanne Christensen
Bo Krister Wallstrøm
Dan Kidner
Leslie Thornton

Liz Rosenfeld
Eva Johansson og Louise Löwenberg
Benjamin Cook
Michal Leszczylowski
Marit Østberg
Lasse Lau

Studenter

2.år
Gustav Oliver Gunvaldsen
Emilie Aagensen
David Haugaard Bohl Andersen
Amalie Magdalena With Vedelsby
Emil Engesnes Bråthen
Simen Anthony Samuelsen
Arjun David Acharya
Rebekka Christophersen
Ali H.M Jabaly

3.år
Ellen Vikström
Ingeborg Augunset
August Strand Iversen
Lise Ulvedahl Carlsen
Haakon Midtsundstad Johnsen
Thomas LaFuente
Sanjey Sureshkumar

 

Ansatte

Skolens faggruppe består av billedkunstnere og filmskapere som er sterkt involvert i å utvikle studiet videre.

 • Katja Eyde Jacobsen
  Katja Eyde Jacobsen
  Eyde Jacobsen er kunstner og filmskaper, utdannet ved European Film College i Ebeltoft, FAMU i Tsjekkia og regilinjen ved Den Norske Filmskolen på Lillehammer. For tiden jobber hun med spillefilmprosjektet «Det annet kjønn», som er et feministisk prosjekt med både dokumentariske og fiksjonelle elementer. Hun har undervist ved Nordland kunst- og filmfagskole siden 2012, og er siden 2016 faglig leder og rektor.
 • Samir Zedan (f.1958)
  Samir Zedan (f.1958)

  Samir er utdannet ved den nasjonale filmskolen i Polen (Lodz) og har en doktorgrad fra kunstakademiet i Poznan, Polen. Han har vært filmlærer ved Nordland kunst- og filmfagskole siden 2005. Siden 2016 er Zedan mentor for 1.klasse.

 • Sille Storihle (f.1985)

  Storihle er utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim og California Institute of the Arts i Los Angeles. Hun jobber hovedsakelig med bevegelige bilder. Sammen med Liv Bugge har hun drevet den diskursive plattformen FRANK siden 2012.

 • Guro Brusgaard (f. 1977)
  Guro Brusgaard (f. 1977)

  Er utdannet fra Universitetet i Oslo, Nordland kunst- og filmfagskole og Filmhögskolan i Gøteborg. Hun ble uteksaminert filmregissør våren 2007. Guro jobber som regissør, manusforfatter og klipper.

 • Knut Åsdam (f.1969)

  Med hovedfokus på film og installasjon undersøker Åsdam grensene mellom subjektet og omgivelsene, gjerne i forhold til sosiologiske og politiske forhold til kjønn og seksualitet. Åsdam er blant annet utdannet fra the Whitney Museum Independent Study Program, Jan van Eyck Akademie og Goldsmiths College i London.

 • Thomas Østbye (f. 1979)

  Jobber med dokumentarfilm og installasjoner innen film- og kunstfeltet. Arbeidene tar ofte form av filmatiske refleksjoner rundt dokumentarisme knyttet opp mot aktuelle politiske forhold.

 • Katya Sander
  Katya Sander

  Sander er utdannet ved det Det Konglige Danske Kunstakademi og Whitney Independent Study Programme i New York. Hun arbeider konseptuelt og ofte sted-spesifikt både i film, foto, tekst og installasjoner. Hun har publisert artikler, redigert tidsskrifter, og bøker om billedkunst og billedkunstneriske interesseområder siden midten av 90-tallet, og undervist på en rekke kunstakadamiet i Europa og USA. Hun stilt ut på blant annet Documenta12, Tate Modern i London, MoMa i NY, Red Cat i Los Angeles, Performa11 i NY, Tapei Biennial, MuMoK i Vienna, The National Museum Copenhagen.

Fasiliteter

I 2017 flyttet Nordland kunst- og filmhøyskole inn i et helt nytt bygg, spesialtilpasset for å huse studenter som ønsker å drive med produksjon av bevegelige bilder på høyt nivå.

Skolens tekniske avdeling tilbyr et bredt spekter av utstyr for opptak og bearbeiding av det bevegelige bilde. Utstyrsparken skal gjenspeile det som benyttes i det virkelige liv og består derfor av alt fra enkelt opptaksutstyr til profesjonelle high-end kamera.

I tillegg til topp moderne fasiliteter og utstyr har skolen et studio (BlackBox) og en produksjonsbil som studentene kan disponere. Skolebygningen er alltid tilgjengelig for studentene, og alle har egne arbeidsplasser og tilgang på prosjektrom, lydrom og klipperom og galleri.

Meny

 

Søknadsfrist til 2o.april!