Opptaksprosessen ved NKFS

Søk opptak / admission

IMG_8318.jpg

Opptak ved bachelor i bevegelige bilder ved Nordland kunst- og filmhøgskole skjer på grunnlag av innsendte arbeider, intervju og opptaksprøve, i tillegg til generell studiekompetanse. Søknadsfristen er 22.april 2022. Opptakskomiteen består av skolens rektor, en faglig representant og en studentrepresentant.

// English info below

Opptaksprosessens ulike deler

Søkere fyller ut søknadsskjema og leverer selvstendig utførte arbeider i tillegg til CV og motivasjonstekst. Arbeidene presenteres i en portfolio (PFD eller audio-visuelle arbeider). Slik gjør du:

Følg linken til -> søknadsskjema. Her oppgir du nødvendig informasjon og dokumentasjon, samt laster opp arbeider/lenker til arbeider.

Skap en portfolio ved å laste opp arbeider som du selv har produsert/har produsert i samarbeid med andre (ved samarbeid: husk å angi dette). De utvalgte arbeidene må gjerne være bevegelige bilder, men dette er ikke et krav. Arbeidene kan være i alle formater (video, lyd, tekst, foto, dokumentasjon av installasjon, performance og så videre).

Kriterier til innsendt materiale
Du laster du opp eller oppgir lenker til egne arbeider.
Videomateriale leveres som vimeo-lenker (eller youtube), mens annen dokumentasjon (for eksempel bilder eller tekst) leveres som pdf-filer.

Videre gjelder følgende krav/begrensninger for innsendt materiale:

Ett hovedarbeid på maks 15 minutter. Dette kan være film, videodokumentasjon av utstilling/installasjon/performance, eller annet.

Inntil to tilleggsarbeider (valgfritt å levere tilleggsarbeider). Dette kan være film, videodokumentasjon, fotografi, maleri, manus eller annet.

Samlet videomateriale (hovedarbeid + tilleggsarbeider) kan ikke overstige 20 minutter.
Opptakskomiteen forbeholder seg retten til å kun se de fem første minuttene av tilleggsarbeider.

Opptakskomiteen gjennomgår alle søknader og aktuelle søkere vil bli innkalt til opptaksprøve og intervju. Alle søkere vil få beskjed om de er videre til andre del av opptaksprosessen senest i slutten av mai. Andre del av opptaksprøven består av en praktisk oppgave og et personlig intervju.

Praktisk oppgave og personlig intervju gjennomføres i juni. Opptakskomiteen vil legge vekt på søkerens:

Motivasjon, selvstendighet, kunstnerisk potensiale og refleksjonsevne.

Søkerne vurderes helhetlig basert på de nevnte kriteriene.

Opptak til bachelor i bevegelige bilder krever generell studiekompetanse (vitnemål fra skandinavisk videregående skole) i tillegg til bestått opptaksprøve.

Unntak fra krav om generell studiekompetanse (GSK) kan gjøres for søkere som gjennom opptaksprøven dokumenterer spesielle faglige kvalifikasjoner (i henhold til forskrift om opptak til høgare utdanning §3-6).

MERK: Også ved unntak fra krav om GSK må søkere dokumentere at de behersker et skandinavisk språk på minimumsnivå med videregående skole. Dette dokumenteres med vitnemål/karakterutskrifter eller bevis på bestått Bergenstest. Les mer om Bergenstest her: https://www.folkeuniversitetet.no/Artikler/Spraaktester/Test-i-norsk-hoeyere-nivaa-Bergenstesten

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, men som har annen relevant skole- og/eller yrkeserfaring, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Krav til realkompetanse:

- Søkeren må ha relevant yrkeserfaring* i minimum 5 år omregnet til heltid.

*For bachelorprogrammet i bevegelige bilder regnes følgende som relevant skole-/yrkeserfaring:

- Selvstendig praksis med billedkunst, film, og utstillingsvirksomhet

- Arbeid med kunst i institusjoner/ organisasjoner

- Assistent for profesjonelle kunstnere

- Skoler med relevante fag for utdanninga, som for eksempel kunst, design og håndverksfag, grafisk design, foto osv.

Videre gjelder følgende faglige krav:

- Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)

- Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelskStyret ved Nordland kunst- og filmhøgskole godkjenner utlysning av 15 studieplasser fra og med høsten 2022, med forbehold om å kunne trekke utlysningen, dersom der mot formodning skulle oppstå noe som tilsier at et opptak ikke kan gjennomføres.

2.jpg

Admission for a bachelor's degree in moving images at Nordland University College of Art and Film is based on portfolio, interview and an admission test. Admission requires higher education entrance qualification. The application deadline is 22 April 2022. The admission committee consists of the school's rector, an academic representative, and a student representative.

Applicants will have to document higher education entrance qualification from a Scandinacian upper secondary school. Applicants must also document that they master a scandinavian language at the minimum level of upper secondary school. This is documented with diplomas/transcripts or proof of passing a norwegian language test (Bergenstest). Read more about the Bergenstest here: https://www.folkeuniversitetet.no/Artikler/Spraaktester/Test-i-norsk-hoeyere-nivaa-Bergenstesten

If you have any questions regarding admission please contact the school by email: opptak@lofotenkunstfilm.no