Opptak

Aldri før i historien har det blitt produsert og konsumert så store mengder bilder i så høy hastighet som nå. Vi lever i oseaner av bilder som strømmer gjennom oss, og aldri før har det vært så billig og tilgjengelig å produsere dem som i dag. Å bli en filmskaper handler ikke om å kunne styre store penger og crew. Det handler om å kunne se, tenke, føle, fornemme og forstå.

NKFS er for studenter som har lyst, initiativ og vilje til å skape og påvirke verden gjennom bevegelige bilder. 

Som student vil du bruke tid på å utforske, reflektere og diskutere bildene som omgir oss – også de som du og dine medstudenter selv produserer. Du forventes at ta aktivt del i livet på skolen og stedet, og i å lære både individuelt og kollektivt.

Vi tror ikke at det finnes et medfødt talent – snarere søker vi studenter som har noe på hjertet, som ønsker å bruke sin stemme. På skolen skal man lære, eksperimentere og utvikle denne.

Nordland kunst og filmhøyskole ønsker å  eksponere diversitet i henhold til erfaringer, ideer og kontekster.  Skolens holdning til diversitet skal gjenspeiles i opptaksprosessen -dvs at vi søker å ha en balanse i forhold til kjønn, alder, etnisk og geografisk bakgrunn.

Vi tror på at vi trenger et mangfold av filmstemmer og vil være aktive i debatten rundt dette.

Opptaksprosedyre

Opptak til studiene ved Nordland kunst- og filmhøyskole skjer på grunnlag av beståtte opptaksprøver og generell studiekompetanse. Det kan gjøres unntak fra krav om generell studiekompetanse dersom søkeren har tungtveiende grunner for å ikke kunne oppnå generell studiekompetanse. Du kan da søke om dispensasjon eller betinget opptak. Søkere som kvalifiserer til det kan også søke opptak basert på realkompetanse.

Opptaksprøven ved skolen er todelte og det vil legges vekt på søkerens:

  • Motivasjon
  • Selvstendighet
  • Kunstnerisk potensiale
  • Refleksjonsevne

Første del av opptaksprøven består av selvstendig utførte arbeider. Et utvalg av søkerne går så videre til en praktisk opptaksprøve som skal gjennomføres innen et personlig intervju. Opptakskomiteen gjennomfører dette arbeidet i juni måned.

Last ned opptaksprøve og lever inn fullstending søknad via web-skjema det er linket til under. For spørsmål angående utfylling eller søknadsprosessen ta kontakt med skolens administrasjon:

 opptak@lofotenkunstfilm.no

 

OVERGANGEN FRA FAGSKOLE TIL HØGSKOLE

Nordland kunst- og filmhøyskole har i over 20 år drevet en av Norges mest anerkjente forskoler innen feltene kunst og film. Fra 2013 har vi jobbet med med å utvikle en BA i bevegelige bilder, som ble NOKUT-godkjent i 2017, og er med det Lofotens eneste høyskole. Fagskolestudiet har hatt en gradvis avvikling og i opptaket for 2019 tas aktuelle kandidater kun opp på Bachelorprogrammet i bevegelige bilder.

Opptaket til Nordland kunst- og filmhøyskole 2020 vil bli gjort med forbehold om at programmet kan starte opp høsten 2020. Vi vil holde søkerne løpende oppdatert om progresjon i opptaket.

Last ned skolens studieplan og eksempel på semesterplan i menyen under

Link til søknadsskjema: https://nordlandkunstogfilm.forms-db.com/view.php?id=13581

English application form: https://nordlandkunstogfilm.forms-db.com/view.php?id=18274

 

 

Meny

 

Søknadsfrist til 2o.april!